Tervezett program

“Short oral”
előadások poszterrel >>

Poszter
előadások >>

2017. október 15. – VASÁRNAP  
10 órától  Regisztráció
12:00 Ebéd
14:00 Megnyitó
14:15 POSZTER szekció
5-5 perces short oralok
16:10 Szünet
16:30

Kvízjáték (kb. 1-1,5 óra)
Résztvevő csapatok:

 • Lassú víz partot mos
 • Heterockers
 • MAKropolisz
 • Öntelt szilárdoldat
 • NaNe
 • Eperke
 • Fúzió
18:30

Fogadás

 • Mende Tamás előadása
  Látványos tüzeléstechnika – kísérletek a lángok világából és  a mögöttes fizikai/kémiai folyamtok magyarázatai
 • MAE díj átadása

 

2017. október 16. – HÉTFŐ  
9:00 Plenáris előadás
Benke Márton
(Miskolci Egyetem Fémtani Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet)
A TWIP/TRIP effektusról 30 percben [absztrakt+CV]
9:40 Szünet
10:00 Szekció I Szekció II
10:00-10:20 Beke Dezső
(Debreceni Egyetem)
Szemcsehatár diffúzió indukálta homogenizáció nanoszerkezetekben
Trampus Péter
(Dunaújvárosi Egyetem)
Ausztenites csővezeték lokális korróziós károsodásának komplex elemzése
10:20-10:40 Tóth László
(Lorraine University)
Ultrafinom szemcseméret esetén a Taylor-fele homogén deformációs mód írja le helyesen a geometriailag szükséges diszlokáciok szerepet
Geometrically necessary dislocations favor the Taylor uniform deformation mode in ultra-fine-grained polycrystals
Buza Gábor
(Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.)
Lézersugaras mélyvarratos hegesztés és a plazma
10:40-11:00 Kaptay György
(Miskolci Egyetem, Fémtani Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet)
Nano-Calphad = a Calphad módszer kiterjesztése nanorendszerek egyensúlyi számítására
Dobosy Ádám
(Miskolci Egyetem)
Nagyszilárdságú acélok és hegesztett kötéseik fáradásos repedésterjedéssel szembeni ellenállásának vizsgálata
11:00-11:20 László István
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Szén nanoszerkezetek kiralitása
Gubicza Jenő
(ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai Tanszék)
Korszerű ötvözetek mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai
11:20-11:40 Kalácska Szilvia
(ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai Tanszék)
Mikrooszlop deformációja során kialakuló feszültségek vizsgálata HR-EBSD segítségével
Bereczki Péter
(Arconic-Köfém Kft.)
Alumínium meleghengerműi előmelegítő kemencében lezajló fémtani folyamatok modellezése és vizsgálata
11:40-12:00 Kovács András
(Pannon Egyetem, Anyagmérnöki Intézet)
A kezelési paraméterek hatása a kaolinit nanocsövek előállítására
Hegyes Tibor
(Arconic-Köfém Kft.)
Ötvözők hatása az AlMn1 ötvözet melegalakíthatóságára
12:00 Ebéd 
13:30 Szekció III Szekció IV
13:30-13:50 Olowek, Pavel
(JEOL (EUROPE) SA Poland)
A JEOL új fejlesztésű, nagy felbontású pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópjai
New JEOL developments for High Resolution studies using Scanning & Transmission Electron Microcropes
Béda Péter
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Nem-lokális anyagok mechanikai modellezése
13:50-14:10  Kozma István
(Széchenyi István Egyetem)
3D vizsgálati technikák esettanulmányai természettudományos területeken
Tóth László
(Debreceni Egyetem)
Időbeli korrelációk vizsgálata Ni2MnGa A/M transzformációja során végzett termikus, akusztikus és mágneses zajmérések alapján
14:10-14:30  Berecz Tibor
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Diszlokációsűrűség meghatározása röntgendiffrakciós vonalprofil analízissel és automatizált EBSD vizsgálattal polikristályos nikkelben
Lukács Zsolt
(Miskolci Egyetem)
Nagyszilárdságú alumínium ötvözetek melegalakításának numerikus modellezése
14:30-14:50  Sepsi Máté
(Miskolci Egyetem)
Roncsolásmentes röntgendiffrakciós textúra vizsgálat és anyagtudományi alkalmazása
Fried Zoltán
(Óbudai Egyetem)
Inverz Hőátadási Probléma megoldása Bio-Inspriált algoritmus alkalmazásával
14:50-15:10  Szlancsik Attila
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Építőipari perlit/A356 alumínium szintaktikus fémhab kifáradási tulajdonságai
Korózs Józef
(Miskolci Egyetem)
Gravitáció hatása a nedvesíthetőségre, a határfelületi jelenségek erő és energia koncepciójának egyenértékűvé tétele
15:10 Szünet 
15:30 POSZTER szekció
a poszterek megtekintése
16:30 Kerekasztal-beszélgetés
Moderátor:
Gácsi Zoltán
Téma:
“Fiatal kutatói perspektívák Magyarországon”

 

Meghívott vendégek:

 • Palkovics László (EMMI, felsőoktatásért felelős államtitkár)
 • Cseh Dávid (Doktoranduszok Országos Szövetsége, elnökségi tag)

19:00

Bankett

 • A fotópályázat nyertesének díjátadása
 • A Legjobb Poszter Díjak átadása
2017. október 17. – KEDD  
9:00 Plenáris előadás
Tapasztó Levente
(MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet)
Kétdimenziós anyagok [absztrakt+CV]
9:40 Szünet 
10:00 Szekció V Szekció VI
10:00-10:20  Weltsch Zoltán
(Pallasz Athéné Egyetem, GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Anyagtechnológia Tanszék)
Járműipari karosszéria lemezek kötéstechnológiájának összehasonlító vizsgálata
Tancsics Ferenc
(Széchenyi István Egyetem)
Süllyesztékes kovácsolásnál használatos kenőanyag grafittartalmának elméleti rétegvastagsága és a Kudó-féle súrlódási szám közötti kapcsolat vizsgálata
10:20-10:40  Bögre Bálint
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Duplex acél mikroszerkezeti és mágneses vizsgálatai
Benke Márton
(Miskolci Egyetem)
A fülesedés és textúra-komponensek közötti kapcsolat 3003 típusú alumínium ötvözet lemezekben
10:40-11:00  Pethő Dániel
(Miskolci Egyetem, Fémtani Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet)
3003 típusú alumínium ötvözet lemezek fülesedése és textúrakomponensei közötti kapcsolat
Hlavács Adrienn
(Miskolci Egyetem, Fémtani Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet)
A Mn-tartalom hatása alumínium ötvözetek textúrájára hidegen hengerelt, illetve lágyított állapotban
11:00-11:20  Kovács Péter Zoltán
(Miskolci Egyetem)
Al 6082 nagyszilárdságú alumínium ötvözetek klincs kötése
Filep Ádám
(Miskolci Egyetem, Fémtani Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet)
Oldódási és kiválási folyamatok vizsgálata elektromos transzport tulajdonságok mérésével alakítható Al ötvözetekben
11:20-11:40  Balczár Ida
(Pannon Egyetem, Anyagmérnöki Intézet)
Hőszigetelő tulajdonságú új kötőanyagrendszerek
Szűcs Máté
(Miskolci Egyetem, Fémtani Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet)
Melegenhengerelt többrétegű alumínium lemezek kötésének vizsgálata
11:40-12:00  Béres Gábor
(PAE – GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Anyagtechnológia Tanszék)
Elméleti és gyakorlati módszerekkel meghatározott alakítási határdiagramok összehasonlító elemzése
 Bézi Zoltán
(Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.)
Alumíniumötvözet alakítási szilárdságának, mikroszerkezetének kísérleti és elméleti meghatározása
12:00 Ebéd 
13:30 Szekció VII Szekció VIII
13:30-13:50 Mertinger Valéria
(Miskolci Egyetem)
Termomechanikus kezelés hatására végbemenő fázisátalakulások TWIP acélokban
Tapasztó Orsolya
(MTA EK MFA)
Szilícium-nitrid kerámiák tribológiai tulajdonságainak javítása néhány rétegű grafén adalékolásával
13:50-14:10 Czinege Imre
(Széchenyi István Egyetem)
Vékony alumínium lemezek alakíthatósági jellemzői
Gáspár Marcell
(Miskolci Egyetem)
A 960 MPa folyáshatárú acélok hőhatásövezeti tulajdonságainak fizikai szimulációra alapozott elemzése
14:10-14:30 Nagy Erzsébet
(MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport)
Mangán tartalmú alumínium ötvözetek homogenizáló hőkezelése során végbemenő fémtani folyamatok követése korrelatív mikroszkópiai módszerrel
Pomázi Ákos
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Égésgátolt epoxi kompozitok fejlesztése mérnöki alkalmazásokhoz
14:30-14:50 Sályi Zsolt
(Miskolci Egyetem, Fémtani Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet)
Alakítható alumínium ötvözetek homogenizálási folyamatai és alakíthatósága közötti kapcsolat
Litauszki Katalin
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Politejsav alapú habok fejlesztése és tulajdonságaik elemzése
14:50-15:10 Jenei Péter
(ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai Tanszék)
Modern acél alapú kompozitok mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai
Hatos István
(Széchenyi István Egyetem Anyagtudományi és Technológiai Tanszék)
Fémporok 3D nyomtatásának alkalmazása eltérő anyagpárú szerszámbetétek gyártásában
15:10-15:30 Simon-Stőger Lilla
(Pannon Egyetem)
Hulladék polietilén minőségjavítása etilén-vinil-acetát hozzáadásával
Lendvai László
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Kaucsukkal szívósított polipropilén tulajdonságainak vizsgálata
15:30 Búcsú parti, elutazás 

 

Elfogadott poszterek

“Short oral” előadások poszterrel

Angel Dávid Ádám A properzi technológiával készült félkész termék szemcseszerkezetének és kristálytani textúrájának jellemzése a teljes gyártástechnológia során SO-01
Boros Adrienn Tervezett porozitású alkáli aktivált szervetlen polimerek előállítása SO-02
Borossáné Tóth
Sára
Mikrohullámú plazmával előállított nanogyémánt optikai állandóinak változása a látható és ultraibolya tartományban SO-03
Bubonyi Tamás Újrakristályosodási textúra kialakulásának szimulációja csíraképződési valószínűségi függvény alapján SO-04
Dankházi Zoltán Indentációs nyom környezetében kialakult szerkezeti változások vizsgálata HR-EBSD-vel SO-05
Dugár Zsolt Újrakristályosodás kinetikájának vizsgálata DMTA méréssel SO-06
Gáspár Marcell Egy acél tengely alkatrész indukciós felületi edzésének kockázati tényezői SO-07
Gyurkó Zoltán Energy-based evaluation of hardness testing with Discrete Element Method SO-08
Hegedűs Gergely Üvegszálas érzékelő fejlesztése polimertechnikai alkalmazásokhoz SO-09
Kárpáti Viktor Nyomóvizsgálatok alkalmazása homogenizálás során bekövetkező folyamatok hatásának kimutatása alumínium ötvözetekben. SO-10
Mádi Laura A gázáteresztőképesség hatása a műgyantakötésű magokból képződő gázok nyomására SO-11
Magyar Balázs Development of testing methods for static, dynamic and cyclic interfacial characterization of mass produced composites SO-12
Mende-Tokár Mónika A titán szemcsefinomító hatásának vizsgálata AlSi7MgCu0,5 öt-vözet esetén SO-13
Mészáros István Appearance of strain induced martensite in austenitic and lean-duplex stainless steels –a comparison SO-14
Mikó Tamás Ti50Cu27,5Ni10Zr10Co2,5 mesterötvözet őrlési tulajdonságai különböző őrlőközeg alkalmazása esetén SO-15
Pór Gábor Ultrahang alapú Pásztázó Roncsolásmentes Hibadetektálás SO-16
Temesi Tamás Fém-polimer anyagok közötti hibrid T-kötés létrehozása transzmissziós lézersugaras hegesztéssel SO-17
Zsoldos Gabriella Természetes alapanyagok és adalékanyagok hatásának kutatása polimerekben a Miskolci Egyetem Kerámia és Polimermérnöki Intézetében SO-18
Tamási Kinga The effect of different soot compositions on the mechanical properties of rapeseed oil-treated rubber mixtures SO-19
Román Krisztina Különböző adalékokkal habosított PVC habszerkezetének összehasonlítása SEM mikroszkópos vizsgálattal SO-20

Poszter előadások

Asztalos Lilla Sztentek korróziós tulajdonságainak vizsgálata P-01
Balázs Barnabás Zoltán Különböző típusú acélok mikroforgácsolása P-02
Berki Péter Böhmit alkalmazhatóságának vizsgálata természetes kaucsuk latex alapú gumikban P-03
Boros Renáta Zsanett A poliuretán gyártás egyik legfontosabb alapanyagának vizsgálata elméleti kémiai úton P-04
Budai István
Anyagtechnológiai kutatások a Debreceni Egyetem Műszaki Karán – Fémemulziók anyag és gyártástechnológiája, fémhabstruktúrák modellezése P-05
Czagány Máté A pH érték változtatásának hatása a kémiai redukciós Ni-P bevonatok tulajdonságaira P-06
Czél György Kobalt tartalmú PET palackok újrahasznosíthatósága P-07
Drégelyi-Kiss Ágota Ipari CT mérési bizonytalanságának vizsgálata hosszmérések esetén P-08
Fábián Enikő-Réka Lécesmartenzites szerkezetű acélviselkedése hőkezelés hatására P-09
Gyökér Zoltán Dávid Development of SAC305 based composite solder P-10
Halász István Zoltán Új módszer szén nanocsövek elasztomer mátrixban történő eloszlatására P-11
Hamza Alexandra Alumíniumgyártási melléktermék felhasználása a kerámiaiparban P-12
Hatalák Bence  Ipari hőkezelések fizikai szimulációja labori körülmények között P-13
Heller Balázs Feldolgozási módszer hatásának vizsgálata polietilén/akril-nitril-butadién-sztirol blendben P-14
Horváth Richárd Fémgömbhéj erősítésű alumínium mátrixú kompozitok forgácsolhatósági vizsgálatai P-15
Horváth Tibor A polietilén-tereftalát (PET), és a politejsav változatok (PDLLA és PLLA) mechanikai tulajdonságai, az anyagszerkezet hatása az alakíthatóságra P-16
Jaber, Hassanen Welded Steel Microstructure Determination by Experiments P-17
Juhász Koppány Levente Méretkontrollált nanorészecskék alkalmazása heterogén katalitikus folyamatokban P-18
Kalácska Eszter Nagyszilárdságú Cr-Mn Ausztenites acélok TIG és MIG hegesztése P-19
Kanev Slava New trends in mechanisms for high productivity of creative materials on basis of mineral P-20
Károly Dóra Fém alapanyagból additívan gyártott anyagok korróziós tulajdonságai P-21
Katona Bálint Nyíró-szakító vizsgálati módszer kifejlesztése fémszórási technológiák ellenőrzésére P-22
Keresztes Zoltán Additív technológiával gyártott Ti-6Al-4V próbatest EBSD vizsgálata P-23
Kovács Dorina Plazmanitridálás során használt bias feszültség hatásai P-24
Kurovics Emese Az összetétel és a hőkezelés hatása kaolinból és IG-017-es adalékból készített műszaki kerámiák porozitására és mikroszerkezetére P-25
Lukács János Fáradásos repedésterjedésre érvényes tervezési görbék származtatási lehetőségei nagyszilárdságú acélok és hegesztett kötéseik példáján P-26
Makó Éva A kaolin mechanokémiai aktiválása és cement kiegészítőanyagként való alkalmazása P-27
Mucsi András Effect of hot rolling conditions on the nitride precipitation process in low carbon steel strips P-28
Nácsa Alexandra Technológiai vizek hipoklorit-ion koncentrációjának csökkentése katalitikus úton P-29
Pammer Dávid 3D nyomtatott fém próbatestek mechanikai anyagvizsgálata P-30
Pázmán Judit Processing deffects in the production of multilayer tubes, focusing on sorrounding of the Al 8006 sublayer P-31
Pinke Péter Effects of technology parameters in the laser welded joints P-32
Réti Tamás A Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK) kinetika függvény általánosításának lehetőségeiről P-33
Sitkevich Sergei Influence of particle characteristics, mineral and elemental impurities of the hardrock gold on mineral processing technology and on the final product quality (Drazhnoe deposit, Russia) P-34
Somlyai-Sipos László A Zn-Cu ötvözet nedvesítési tulajdonságainak vizsgálata Cu szubsztráton P-35
Szabó Attila The influence of traditional (isotherm), impulse and stress annealing methods on the soft magnetic and mechanical properties of FINEMET–type precursor alloy P-36
Szabó Anna Zártcellás hab szerkezete és tulajdonságai rPET-ből P-37
Szalai Judit Innovatív technológiák alkalmazása az ITER fúziós erőmű diagnosztikai kábelezésének konstrukciós kialakításában P-38
Takács Márton Mérethatás mikroméretű forgácsleválasztás esetén P-39
Toma Cristina-Madalina Ultrasound separation in acidic solutions of the cathode active paste from the aluminium cathode in the recycling process of spetnt Li-ion batteries P-40
Ürmös Antal Investigation of droplet epitaxially grown inverted quantum dot P-41
Varbai Balázs Különböző gyökoldali gázvédelem hatása duplex korrózióálló acéllemezek hegesztett kötéseire P-42
Wizner Krisztián Különböző állagú dezoxidációs alumínium használatának gazdaságossága az ISD Dunaferr Zrt. Acélművében P-43
Kulcsár Klaudia
Titán ötvözetek szerkezeti és felülettopológiai analízise P-44
Zsoldos Ibolya Fullerén molekulák önszervező felépülése grafén alakzatokból P-45

 

Ezüst fokozatú támogatóink

 

Támogatónk

Az oldal használatának folytatásával elfogadja a cookie-k használatát. További információ >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close